Kundby 2017.

Beredskabsplan/tilkaldeordning Kundby Vandværk.

 

 

Ved forsyningsproblemer kontaktes følgende:

Formand Jørgen Høj                           tlf. 40294605

Tilsyn Jens Christiansen                     tlf. 41264087

Administration Inge Christiansen       tlf. 28111893

Hjemmeside                            www.kundby-vand.dk

 

Skal der repareres pumper, filtre, ventiler kontaktes:

Fr. Dahlgaard A/S                  Tlf. 59430230

Spånnebæk 3B                        Fax 59442750

4300 Holbæk                          Mail: [email protected]

 

Skal der repareres el-installationer kontaktes:

Stavnskær Elektrik A/S          Tlf. 59260111/22280111

Bygaden 12, Kundby              Mail: [email protected]

4520 Svinninge                       Døgnvagt

 

Skal der repareres ledningsnet kontaktes:

Vejrhøj vvs   41264087

 

Ved strømafbrydelse kontaktes:

SEAS/NVE                        Tlf. kundeservice 70292929

Hovedgaden 36                  Vagttelefon samme nr. med omstilling.

4520 Svinninge

 

Ved forurening kontaktes:

Ved analyser der overskrider kvalitetskravet foreligger der en aftale mellem vandværket og Højvang´s lab om at de straks skal henvende sig telefonisk til formand eller kasserer.

Desuden skal Holbæk Kommune kontaktes på følgende måde:

Ved mindre overskridelser fremsendes der en mail til [email protected] og ved større overskridelser ringes der samtidig til en af følgende medarbejdere i vandgruppen i Holbæk Kommune indenfor normal arbejdstid:

 

Vandgruppen:      72364110

Christina Green:   72368063

 

 

Hvis der skulle opstå en forureningssag f.eks. en større mikrobiologisk overskridelse i henhold til kogevejledning som f.eks.antallet af EColi større end 1 og coliforme bakterier større end 20 i en weekend skal miljøvagten kontaktes på 70117913. Ved behov for akut hjælp ring 112.

 

Vandanalyser foretages af: Højvang´s  lab  tlf. 58242458 døgnvagt.

 

Nødforsyning:

Svinninge vv tlf. 59265753

VN 59264617 evt. Lars 21467239.

 

 

Kontaktliste ved forurening:

Beredskabschef:   72366305/72363636/112

Nordvestnyt: 88884300

TV2 ØST 55365600/55365656

 

Kontaktliste i forsyningområdet:

VN 59264617/Lars 21467239

 

 

___________________________